top of page

מסחר ברשת ברשת פירושו תרגום חופשי  לסחור באמצעות רשת ההזמנות. הרעיון של המתודולוגיה כולה הוא הצבת פקודות ממתינות במקומות השונים זה מזה. השוק העיקרי בו משתמשים בטכניקת מסחר זו הוא שוק המט"ח. זאת בשל נזילות ותנודתיות נאותה. בנוסף, המחיר חוזר לעיתים קרובות למה שמכונה  רמת איזון . אין חולק כי הרשת תבצע את הביצועים הטובים ביותר בשווקים מבוססים מאוד. ההנחה העיקרית של האסטרטגיה מבוססת על פקודות הממוקמות במרחקים שווים. לדוגמה, אם המחיר הנוכחי הוא 1.2000 והסוחר רוצה למכור כל 50 פיפס, הזמנות המכירה האישיות יהיו ברמות 1.2050, 1.2100, 1.2150 וכו '. כמובן, אותו מצב יכול להתרחש בעת הקנייה - ומכאן שההזמנה הראשונה היא 1.1950, 1.1900 וכו '. זה יוצר רשת הזמנות אחידה. 

פקודות רשת

1,499.00€מחיר
    bottom of page