top of page

כחלק מהניתוח הטכני, מחוון החוזק היחסי (או מדד החוזק היחסי - RSI) משמש לדיווח על החוזק הפנימי של נייר ערך או מדד ביחס לתקופה שנקבעה מראש באופן שידגיש אזורים קנויים מדי (אות מכירה) ו אזורי מכירת יתר (אות קנייה).
אינדיקטור זה משתנה בין ערכים בטווח 0 - 100; בפרט הוא שווה לאפס כאשר ממוצע העליות בערך נייר הערך בתוך התקופה הנחשבת שווה ל- 0, בעוד שהוא מניח ערך של מאה כאשר ממוצע הירידות שווה ל- 0. באופן מקובל, אזור קניית יתר ממוקם מעל הרמה 70, ואילו אזור המכירה היותר מתחת לרמה 30.כאשר RS מייצג את היחס בין מספר הימים (במרווח הנחשב) בו חלה עלייה לבין מספר הימים (במרווח הנחשב) בהם חלה נפילה.
הבחירה במספר הימים שיש לקחת בחשבון היא בעיה עדינה למדי (לרוב משתמשים בתקופה השווה ל -14 יום) שכן ככל שמספר הימים עולה יש השפעה חיובית עקב ירידה באותות השווא ובמקביל השפעה שלילית בשל תגובתיות נמוכה יותר של אינדיקטור זה.

RSI - מדד סטרייט יחסית

999.00€מחיר
  • מערכת המסחר

    זה יכול לפעול הן במגמה הבאה והן בהיפוך ממוצע.

     

    כל הפרמטרים ניתנים להתאמה אישית.

bottom of page