top of page

הימנע מאותות השווא במסחר שנוצר על ידי א  חציית ממוצעים נעים  יכול לעזור לסוחר א  לשפר את הפעילות בשווקים הפיננסיים , אנו צופים לעתים קרובות בצמתים של  ממוצע נע למעלה או למטה, עם ממוצעים נעים אחרים בתרשים.

הבנה אם א  חציית שני ממוצעים נעים  זה באמת יכול לייצר היפוכים במחיר שאנחנו צריכים  אסטרטגיית מסחר  וניתוח טכני.

לחציית ממוצעים נעים יש פגם מהותי ביחס למגמת המחירים, העיכוב במעקב אחר כיוון השוק.

מסחר בממוצעים נעים  דורש הכנה כדי למנוע אותות שווא הנובעים ממעברים בתרשים, היום נראה כיצד לסנן את תוקפו של מעבר ממוצע נע וכאשר עלינו לשקול זאת למסחר שלנו.

חציית 2 ממוצעים נעים

1,499.00€מחיר
    bottom of page