top of page

ה  נקודות ציר  הם אלים  רמות מחירים  הושג הודות ליישום ניתוח טכני ונוסחאות מתמטיות פשוטות, שימושיות לזיהוי
תומך והתנגדות של מפגש אחד ותקף גם לפגישה הבאה.

הציג לראשונה בספרות על ידי ניל וינטראוב, סוחר קומה משיקגו, נקודות ציר, כפי שהן נקראות באיטלקית, הן מרכיבים הכרחיים למסחר תוך יומי מכיוון שהם מאפשרים לסוחר לקבל מבט ברור על תנועות המחירים בשוק בטווח הקצר מאוד.

עכשיו בואו ניכנס לפרטים ונבין כיצד משתמשים בהם  נקודות ציר  ומדוע הם כה חשובים לסוחרים.

נקודת ציר

999.00€מחיר
    bottom of page