top of page

הזמנות רשת פירמידה עם פונקציונליות הגדרת הגרלה, סגירה כוללת של הרשת כאשר מגיעים לאחוז מסוים של רווח והפסקת הכנסת הפסד בנקודה אחת לכל ההזמנות.

פירמידה

1,499.00€מחיר
    bottom of page