top of page

להקות בולינגר נחשבות לאחד הכלים החשובים והמתפקדים ביותר בנוף של אינדיקטורים לניתוח טכני. בפרט הם חלק מ  מדדי תנודתיות  של השוק אך גם מבצעים פונקציות חשובות אחרות, כולל זיהוי השלבים של רכישת יתר / מכירת יתר וטווח התנודות במחירים.

בשל המאפיינים שלהן, להקות בולינגר מאפשרות לנו להבין כיצד המטבעות ינועו, תוך צפי להיפוך מגמות אפשריות ועוד.
להקות בולינגר מציעות לסוחרים את היכולת  ליצור אסטרטגיה מנצחת  ובעיקר יעיל. אם משתמשים בהם נכון הם יכולים למעשה לייצר אותות כניסה לשוק אמינים מאוד עם סיכויי רווח טובים.

להקות בולינגר

999.00€מחיר
    bottom of page