top of page

מה זאת אומרת סטוכסטית? המונח סטוכסטי פשוט אומר:  השוואה  בוצע על ידי מחוון הסטוכסטי MT4  בין  מחיר הסגירה הנוכחי והקודם  סגירת מחירים בתקופה שנקבעה מראש.

אינדיקטור טכני זה של משפחת המתנדים נועד  לזהות היפוך מגמות  של ה  תנופת שוק, ובכך מספקת צדדיות רבה במסחר. היוצר שלה הוא  ג'ורג 'ליין  שהציג אותו בשנות החמישים.

זהו אחד המדדים הפופולריים ביותר במט"ח, במדדים ובבורסה. פרט מעניין הוא ש"סטוכסטי "פירושו סיכוי

הסתברותי

999.00€מחיר
    bottom of page