top of page

נרות יפניים או פמוטים הם ייצוג גרפי של מחיר השוק הפיננסי בצורה של נרות. נרות סחר יפניים מורכבים מגוף ו -2 פתילות.

נרות מייצגים את פעולת המחיר במהלך פרק זמן מסוים. בנוסף, הם יכולים לספק מידע שימושי, כגון סנטימנט שוק או היפוך מגמה אפשרי בשווקים רלוונטיים, על ידי הפגנת תנועת מחירים בצורה מסוימת.

להיות מודע לכך הוא נקודת מוצא טובה להבנה טובה יותר ולשימוש בתרשימי פמוטים במהלך המסחר שלך.

למדוד נרות

999.00€מחיר
    bottom of page